Badania stopnia uwapnienia kości czyli stopnia zagrożenia osteoporozą.

Contact Information

lek. med. Stanisław Dejnowicz
www.ortopeda.ultramed.tel
więcej o osteoporozie:
www.osteoporoza.tel
Inne badania:
www.badania.tel
Inni specjaliści:
www.wizyty.tel
Zgłoszenia do serwisu
www.rychter.tel
Gorzów kantor kredyty nieruchomości
szukaj.tel

Social & Messaging

More Information

Badanie densytometryczne kości jest pomiarem gęstości minerałów tkanki kostnej. Pomiary wykonuje się wykorzystując zjawisko - pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez tkanki kostne, - tłumienia ultradźwięków przez tkanki kostne. Najczęściej wykonuje się badanie: - kręgosłupa lędźwiowego, - kości udowej w okolicy stawu biodrowego, - przedramienia w okolicy nadgarstka, - kości piętowej. Pomiar gęstości minerałów pozwala pośrednio wnioskować o wytrzymałości. Wykazano zależność między masą kostną a częstotliwością występowania złamań. Badanie densytometryczne pozwala z wyprzedzeniem nawet do 20 lat stwierdzić zwiększone ryzyko złamań kręgów i kości udowej. Obecnie najbardziej użyteczna jest metoda tzw. absorpcjometrii podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest szybkie, daje obraz dobrej jakości, przy minimalnych dawkach promieniowania. Badanie tą metodą (DEXA) - jest obecnie standardem w diagnostyce osteoporozy. Jest bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia. Nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta, nie trzeba się rozbierać jednak konieczne jest odsunięcie od miejsca badania elementów metalowych np. guziki, sprzączki, suwaki itp. Pacjent kładzie się na specjalnym stole a przesuwające się nad nim ramie aparatu przekazuje wyniki pomiarów do komputera. Uzyskujemy wynik w postaci wykresu i tabeli z gęstością minerałów tkanki kostnej. Metoda ultradźwiękowa pozwala ocenić jakość kości nie pozwala oszacować masy kostnej. Wykorzystuje się w przy badaniu kości piętowej, fragmentu kości piszczelowej lub paliczków rąk. Tomografia komputerowa to najdokładniejsza metoda pomiaru gęstości kości ale jednocześnie najkosztowniejsza i powoduje stosunkowo duże napromieniowanie pacjenta.